Λευκά Σφραγίσματα Ρητίνης

Λευκά σφραγίσματα ρητίνης

Τα αισθητικά σφραγίσματα

Τα λευκά σφραγίσματα ρητίνης των δοντιών αποτελούνται από ένα πολυμερές υλικό το οποίο μπορεί να κολλήσει στον οδοντικό ιστό και να αντικαταστήσει ένα τμήμα του δοντιού που λείπει. Στο ιατρείο μας γίνεται έλεγχος του χρώματος πριν και μετά την θεραπεία της έμφραξης δοντιού, ώστε να επιτευχθεί με ακρίβεια η χρωματική ομοιότητα δοντιού – σφραγίσματος.

Επίσης, χρησιμοποιούμε τις τελευταίας γενιάς ρητίνες (νανόκοκκες) Filtec™ Ultimate της 3Μ οι οποίες:

 1. έχουν μεγαλύτερη αντοχή
 2. γυαλίζονται πολύ καλύτερα, με αποτέλεσμα να μην προσροφούν χρωστικές τόσο εύκολα   όπως οι άλλες ρητίνες
 3. μπορούν και μιμούνται πολύ καλύτερα το φυσικό δόντι, αφού μπορεί να γίνει διαστρωμάτωση  με υλικά, που συμπεριφέρονται στο φως, όπως και τα διάφορα φυσικά στρώματα του δοντιού (οδοντίνη, αδαμαντίνη, κοπτικές διαφάνειες)

Με τα λευκά σφραγίσματα ρητίνης μπορούμε:

 1. να κλείσουμε κενά ανάμεσα στα δόντια που δημιουργούν ερεθισμό στα ούλα
 2. να αντικαταστήσουμε τα μαύρα σφραγίσματα με αισθητικά λευκά σφραγίσματα
 3. να αντικαταστήσουμε τα παλιά λευκά σφραγίσματα που έχουν απορροφήσει χρωστικές
 4. να καλύψουμε αυχενικά με λευκό σφράγισμα τα δόντια που έχουν ευαισθησία
 5. να συμπληρώσουμε λευκό σφράγισμα σε κίτρινες περιοχές που έχουν φθορά (όπως για παράδειγμα κοπτικές επιφάνειες των δοντιών της κάτω γνάθου)
 6. την επιδιόρθωση γωνίας που έχει σπάσει κατά την μάσηση ή λόγω ατυχήματος ή ακόμα και λόγω τριγμού

Τα λευκά σφραγίσματα ρητίνης έχουν ως πλεονέκτημα :

 • την υψηλή αισθητική, καθώς δεν ξεχωρίζουν από το φυσικό δόντι
 • την υψηλή αντοχή
 • απαιτούν λιγοστό χρόνο
 • ολοκληρώνονται σε ένα ραντεβού
 • έχουν δυνατότητα επιδιόρθωσης
 • το ίδιο υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την βελτίωση της όψης των μπροστινών δοντιών (bonding)
 • εχουν υψηλή βιοσυμβατότητα