Στεφάνες και γέφυρες δοντιών

Τι είναι οι Μεταλλοκεραμικές Στεφάνες και Γέφυρες?

Οι μεταλλοκεραμικές Στεφάνες και Γέφυρες είναι ακίνητα προσθετικά μηχανήματα. Σε αντίθεση με τα κινητά μηχανήματα όπως οι μασέλες, οι οποίες πρέπει να αφαιρούνται και να καθαρίζονται καθημερινά, οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες συγκολλούνται σε υπάρχοντα δόντια ή εμφυτεύματα και μπορούν να αφαιρεθούν μόνο από οδοντίατρο.

Στα οπίσθια δόντια πολλές φορές μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως η αισθητική και η λειτουργικότητα με τις μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες.

Xρησιμοποιείται εσωτερικά ένας μεταλλικός σκελετός. Αυτός ο μεταλλικός σκελετός είναι σημαντικός, ιδίως στα πίσω δόντια που δέχονται και τις μεγαλύτερες πιέσεις κατά τη μάσηση, αφού ενισχύει την αντοχή της προσθετικής εργασίας.

Το υλικό που επενδύει τον μεταλλικό σκελετό είναι κεραμικό (πορσελάνη).Υπάρχουν πολλα είδη πορσελάνης, η ποιότητα του αποτελέσματός όμως εξαρτάται κυρίως από την εκπαίδευση, την εμπειρία και την επιδεξιότητα του κεραμίστα.

Ενημερωθείτε επίσης για τα Οδοντικά Εμφυτεύματα.

Πως λειτουργούν οι στεφάνες των δοντιών?

Μία στεφάνη χρησιμοποιείται για να καλύψει εντελώς ένα κατεστραμένο δόντι. Ταυτόχρονα με την ενίσχυση του δοντιού, μία στεφάνη είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί για να βελτιώσει την εμφάνιση και το σχήμα του.Παράλληλα, τοποθετείται πάνω από ένα εμφύτευμα για να του δώσει σχήμα και εμφάνιση δοντιού και λειτουργικότητα. Οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες μπορούν να ταιριάξουν με το χρώμα των φυσικών δοντιών

Ο οδοντίατρος μπορεί να συστήσει στεφάνη σε μία από αυτές τις περιπτώσεις:

  • Αντικατάσταση μεγάλου σφραγίσματος όταν το δόντι που έχει απομείνει δεν είναι αρκετό
  • Προστασία αδύναμου δοντιού από κάταγμα
  • Αποκατάσταση σπασμένου δοντιού
  • Κάλυψη δοντιού μετά από ενδοδοντική θεραπεία
  • Κάλυψη οδοντικού εμφυτεύματος
  • Κάλυψη αποχρωματισμένου δοντιού 
  • Στήριξη γέφυρας
  • Στήριξη μερικής οδοντοστοιχίας
Μεταλλοκεραμικές Στεφάνες και Γέφυρες

Πως λειτουργούν οι Γέφυρες?

 

Μία γέφυρα μπορεί να προταθεί εάν σας λείπουν ένα ή περισσότερα δόντια. Κενά που μένουν από ελλείποντα δόντια τελικά προκαλλούν την μετακίνηση των εναπομείναντων δοντιών, ώστε να στρίψουν στους κενούς χώρους, οδηγώντας τα σε κακή σύγκλειση. Η ανισσοροπία που προκαλείται από τα ελλείποντα δόντια μπορεί επίσης να οδηγήσει σε περιοδοντικές παθήσεις και διαταραχές της κροταφογναθικής άρθρωσης (TMJ).

Οι γέφυρες συγκολλούνται σε φυσικά δόντια ή εμφυτεύματα εκατέρωθεν του κενού χώρου. Αυτά τα δόντια ονομάζονται δόντια στηρίγματα και χρησιμεύουν για τη στήριξη της γέφυρας. Το δόντι ή τα δόντια που αντικαθιστά η γέφυρα ονομάζεται γεφύρωμα και συνδέεται με τις στεφάνες που καλύπτουν τα στηρίγματα. Οι γέφυρες μπορούν να ταιρίαξουν στο χρώμα των φυσικών σας δοντιών.

Μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες

Πως κατασκευάζονται οι μεταλλοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες?

 

Η τοποθέτησή τους συνήθως χρειάζεται αρκετά ραντεβού (ένα ή δύο είναι απαραίτητα μόνον για την προεργασία).

Πριν κατασκευαστεί μία στεφάνη ή γέφυρα , το δόντι(ή δόντια) πρέπει να μειωθούν σε μέγεθος ώστε η στεφάνη ή γέφυρα να ταιριάζει από πάνω σωστά. Αφού τροχιστούν τα δόντια, ο οδοντίατρος παίρνει αποτυπώματα ώστε να κατασκευασούν ομοιώματα του στόματός σας. 

Χρησιμοποιώντας τα αποτυπώματα, το οδοντοτεχτικό εργαστήριο θα κατασκευάσει τις στεφάνες/γέφυρες.

Μία προσωρινή στεφάνη ή γέφυρα θα τοποθετηθεί πάνω από τα τροχισμένα σας δόντια μέχρι να ετοιμαστεί η μόνιμη. Όταν η μόνιμη στεφάνη ή γέφυρα είναι έτοιμη, αφαιρείται η προσωρινή και η μόνιμη συγκολείται πάνω από τα δόντια σας.

Οι Μεταλλοκεραμικές Στεφάνες και Γέφυρες δεν έχουν την φυσικότητα των ολοκεραμικών αλλά αποτελούν μια δοκιμασμένη λύση με μακροβιότητα τουλάχιστον 15 χρόνων και έχουν μεγάλη χρωματική αντοχή.

Μειονέκτημα από αισθητική άποψη είναι η παρουσία του μεταλλικού σκελετού, ο οποίος αν και καλύπτεται εντελώς με πορσελάνη προσδίδει μια σχετική αδιαφάνεια στην τελική αποκατάσταση, ιδίως στο σημείο του αυχένα (δηλαδή κοντά στα ούλα ). Συνήθως, ένας εξειδικευμένος κεραμίστας σε ένα καλά εξοπλισμένο οδοντοτεχνικό εργαστήριο μπορεί να ξεπεράσει αυτό το μειονέκτημα. Πάντως, εάν κάποιος έχει ιδιαίτερα υψηλές αισθητικές απαιτήσεις είναι καλύτερο να προτιμήσει μια ολοκεραμική στεφάνη.

Το κόστος ποικίλει και εξαρτάται από τον τύπο της στεφάνης,την ποιότητα και προέλευση του μετάλλου και της πορσελάνης, από κάποιες ειδικές τεχνικές που πιθανόν να εφαρμοστούν π.χ.κεραμικό χείλος καθώς και από το επίπεδο του εργαστηρίου που θα την κατασκευάσει. Κυρίως όμως εξαρτάται από την εκπαίδευση, την εμπειρία και την επιδεξιότητα του κεραμίστα.

Πόσο καιρό αντέχουν οι Μεταλλοκεραμικές Στεφάνες και Γέφυρες?

 

Ενώ οι στεφάνες και οι γέφυρες μπορούν να αντέξουν μία ζωή, μερικές φορές γίνονται χαλαρές ή πέφτουν.  

Το πιο σημαντικό βήμα για τη διασφάλιση της μακροβιότητας μιας στεφάνης ή γέφυρας είναι η καλή στοματική υγιεινή.

Μία γέφυρα είναι πιθανό να χάσει τη στήριξη της αν τα δόντια ή το οστό  που τα συγκρατεί καταστραφούν. Επίσης είναι σημαντικό να αποφεύγετε να μασάτε σκληρές τροφές, πάγο ή άλλα σκληρά αντικείμενα.