Ολοκεραμικές Στεφάνες-Γέφυρες Ζιρκονίου

Ολοκεραμικές Σταφάνες- Γέφυρες Ζιρκονίου

Με τις ολοκεραμικές στεφάνες και γέφυρες ζιρκονίου μπορούμε να πραγματοποιήσουμε οδοντιατρικές αποκαταστάσεις με υψηλή αισθητική και βιοσυμβατότητα. Η απουσία του μεταλλικού σκελετού δεν επιτρέπει την εμφάνιση της αντιαισθητικής μαύρης γραμμής στα ούλα και διασφαλίζει την βιολογική ενσωμάτωση της προσθετικής εργασίας. Τα υλικά που χρησιμοποιούμε είναι το ζιρκόνιοZIRCONIUM OXIDE ” και το διπυριτικό λίθιοIPS e-max ” .

Τα ολοκεραμικά συστήματα αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη στην Οδοντιατρική τα τελευταία χρόνια. Υπερτερούν πολύ στο θέμα της αισθητικής σε σχέση με τις κλασσικές μεταλλοκεραμικές γέφυρες και στεφάνες και έχουν ίση αντοχή μ΄αυτές και αυτό οφείλεται στα υλικά κατασκευής τους.

Έτσι, στις κλασσικές μεταλλοκεραμικές εργασίες χρησιμοποιείται εσωτερικά ένας μεταλλικός σκελετός που σκεπάζεται απ’την πορσελάνη. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, αλλά συχνά υπάρχει μια λεπτή μεταλλική γραμμή στα όρια της εργασίας, στο σημείο της ένωσής της με τα ούλα.

Αυτός ο μεταλλικός σκελετός είναι σημαντικός, ιδίως στα πίσω δόντια που δέχονται και τις μεγαλύτερες πιέσεις κατά τη μάσηση, αφού ενισχύει την αντοχή της προσθετικής εργασίας.

Σήμερα όμως, είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τα ολοκεραμικά συστήματα, αποκλειστικά από αισθητικά υλικά με ιδιαίτερα αυξημένες μάλιστα αντοχές.

Ενημερωθείτε επίσης για τα Οδοντικά Εμφυτεύματα.

ολοκεραμικές στεφάνες-γέφυρες ζιρκονίου

Ολοκεραμικές Στεφάνες και Στεφάνες Ζιρκονίας (θήκες)

Μια εναλλακτική λύση είτε για πρόσθια είτε για οπίσθια δόντια είναι οι ολοκεραμικές στεφάνες και στεφάνες ζιρκονίας, στις οποίες δεν υπάρχει μέταλλο εσωτερικά όπως στις μεταλλοπορσελάνες.

Όταν τα δόντια είναι:

  • κατεστραμμένα σε μεγάλο βαθμό
  • απονευρωμένα ή
  • όταν υπάρχουν μεγάλες εμφράξεις (σφραγίσματα)

μπορεί η λύση να βρίσκεται στην τοποθέτηση ολοκεραμικών στεφανών (θήκες). Μπορούν να συνδυαστούν με όψεις πορσελάνης και η αισθητική που προσδίδουν είναι εξαιρετική.

Ολοκεραμικές Γέφυρες Ζιρκονίου

Ο σκελετός της ολοκεραμικής γέφυρας κατασκευάζεται από ζιρκόνιο-“ZIRCONIUM OXIDE“, ένα υλικό που δίνει ιδιαίτερη αντοχή στη γέφυρα.

Τα ολοκεραμικά συστήματα ζιρκονίου είναι μια απολύτως αξιόπιστη και ασφαλής λύση για ένα αστραφτερό και φυσικό χαμόγελο!

Σε περιπτώσεις λοιπόν ελλειπόντων δοντιών, όταν δεν επιλέγεται η λύση των εμφυτευμάτων ή των κλασσικών μεταλλοκεραμικών, οι ολοκεραμικές γέφυρες  μπορούν να λύσουν το αισθητικό και λειτουργικό πρόβλημα της έλλειψης κάποιου δοντιού.

γέφυρα ζιρκονίου