Ουλοπλαστική

Τι είναι η ουλοπλαστική?

H ουλοπλαστική του περιοδοντίου, αφορά την αρμονική αναλογία δοντιών – ούλων, η οποία είναι καθοριστικός παράγοντας για ένα όμορφο και λειτουργικό χαμόγελο. 

Η ουλοπλαστική περιλαμβάνει τις εξής θεραπείες: 
 • Ουλεκτομή (αφαίρεση ουλικού ιστού γύρω από τα δόντια)
 • Επιμήκυνση κλινικής μύλης (αφαίρεση ουλικού και οστικού ιστού, ώστε το δόντι να φαίνεται μεγαλύτερο, όταν είναι πολύ μικρό)
 • Διόρθωση ουλικού χαμόγελου (gummy smile), όταν έχουμε υπερβολική ανάπτυξη ούλων τα οποία καλύπτουν μεγάλο τμήμα του δοντιού με συνέπεια αυτό να φαίνεται μικρότερο.
 • H εκτομή χαλινού, μια μικρή χειρουργική διαδικασία όπου γίνεται αποκοπή του χαλινού, ο οποίος συνδέει το χείλος με τα ούλα.
 • Επίσης η ουλοπλαστική ενδείκνυται στη θεραπεία των περιοδοντικών θυλάκων-κενά μεταξύ δοντιών και ούλων, όταν η συντηρητική περιοδοντική απόξεση δεν φέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.
 • Tέλος, με την ουλοπλαστική είναι δυνατή η κάλυψη απογυμνωμένων ριζών, μέσω ουλικών μοσχευμάτων που λαμβάνονται είτε από την στοματική κοιλότητα του ασθενή (αυτομόσχευμα), είτε από το εμπόριο

Τι επιτυγχάνουμε με την αισθητική αναδιαμόρφωση των ούλων (ουλοπλαστική)?

Με την αισθητική αναδιαμόρφωση των ούλων (ουλοπλαστική) στοχεύουμε την εξάλειψη του αντιαισθητικού “gummy smile” (ουλικού χαμόγελου) στη διόρθωση ανισοϋψών ούλων (που δίνουν την εικόνα κοντού ή ψηλού δοντιού) προσδίδοντας στα ούλα και στα δόντια μια εικόνα που ανταποκρίνεται στους κανόνες της σωστής αρχιτεκτονικής των ούλων. Αποτελεί την πλέον συχνή επέμβαση για αισθητικούς λόγους. 

Τα κοντά δόντια, το ουλικό χαμόγελο, η ασυμμετρία στα ούλα καθώς και η απώλεια όγκου στα ούλα και τη γνάθο μετά από εξαγωγές των δοντιών, επηρεάζουν αρνητικά την αισθητική του χαμόγελου. Ταυτόχρονα, είναι δυνατόν να αναμορφωθεί ή και να επανατοποθετηθεί το επίπεδο των ιστών και να αυξηθεί ο όγκος των περιοχών που είναι ανεπαρκής με μοσχεύματα μαλακών και σκληρών ιστών.

Συνήθως είναι ένα σημαντικό μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου θεραπείας όπως:

 • ελλείποντα δόντια
 • μη αρμονική γραμμή ούλων
 • οριζόντια πρόταξη
 • υπερπλασίες ούλων
 • ελλειπής ανατολή δοντιών
 • smile design

Πολύ συχνά συνδυάζεται με την αισθητική αναδιαμόρφωση των δοντιών (cosmetic recondouring). Σε λίγα μόνο λεπτά μετατρέπουμε το μη επιθυμητό σχήμα ή μέγεθος ενός ή περισσοτέρων δοντιών σε ένα χαμόγελο ελκυστικό και ανανεωμένο. Η αναδιαμόρφωση εφαρμόζεται χωρίς να απαιτείται η προσθήκη κάποιου υλικού και επειδή είναι ελάχιστη η αφαίρεση οδοντικής ουσίας, δεν χρειάζεται αναισθησία και τελειώνει γρήγορα σε μία συνεδρία.